Monday, April 19, 2010

Larangan Berbuat Zalim

Perbuatan zalim sangat tidak di sukai Allah dan Rasulnya.Seperti riwayat dari HR Muslim berikut ini.

"Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriKu dan Aku telah menetapkan haramnya(kezaliman itu) diantara kalian, maka janganlah kalian saling berlaku zalim..."
(HR Muslim).

Kita sesama hamba Allah diharamkan jika berbuat zalim antara stu dengan yang lain.Sudahkah kita tidak berlaku zalim kepada saudara, teman dekat kita hari ini.Semoga bisa di jadikan uswah dan pelajaran dengan riwayat tersebut di atas.Khususnya buat penulis dan semua kawan-kawan pada umunya.

Labels

5 Anak Muslim yang Ajaib (1) Al Qur'an (216) Asmaul Husna (1) cerita (62) doa (49) hadits (244) Haji (14) Iblis (6) islam (402) Jin (10) Kristologi (21) Kriteria Cowok Keren Versi Islam (4) Masjid (13) Nabi (30) Para Sufi (3) pengetahuan (20) Puasa (40) sahabat (48) Shalat (61) uswah (76) Wali (5)

Berita Hangat