Wednesday, March 2, 2011

Khamar

Khamar dan mabuk-mabukan adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman,
"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.
Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah Yang Lebih dari keperluan.
Demikianlah Allah menerangkan yat-ayatNya kepadamu agar kamu berfikir."
(QS. Al-Baqarah: 219).

Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT untuk menjauhi minuman keras dan sejenisnya agar kita selamat di dunia dan akhirat.
Amin.

Labels

5 Anak Muslim yang Ajaib (1) Al Qur'an (216) Asmaul Husna (1) cerita (62) doa (49) hadits (244) Haji (14) Iblis (6) islam (400) Jin (10) Kristologi (21) Kriteria Cowok Keren Versi Islam (4) Masjid (13) Nabi (30) Para Sufi (3) pengetahuan (20) Puasa (40) sahabat (48) Shalat (61) uswah (76) Wali (5)